Условия за ползване

Общи условия за използване на уебсайт www.shop-polihron.bg
Уважаеми клиенти, моля да прочетете и се запознаете с условията за ползване на магазин shop-polihron.bg.

 

I.Общи положения

 

1.Уебсайта www.shop-polihron.bg принадлежи изцяло и се управлява от Полихрон ЕООД, наричано за краткост по-долу Търговец. Данни за Търговеца:
  -Полихрон ЕООД е дружество регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 111507931.  
  -Седалище и адрес на управление - гр. Монтана, ул. Захари Стоянов 29.
  -Данни за кореспонденция - email: polihron_montana@abv.bg, тел:0886100141.
  -Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност - номер BG111507931.
 2. Настоящите общи условия уреждат условията за ползване и взаимоотношенията между Търговеца от една старана и потребителите/клиентите на интернет магазина www.shop-polihron.bg от друга. Тези условия обвързват всички потребители/клиенти с разглеждането на страниците, натискането на бутоните и връзките на уебсайта www.shop-polihron.bg се съгласяват изцяло, приемат и се задължават да спазват настоящите общи условия.
 3. Информацията публикувана на уебсайта www.shop-polihron.bg в това число изображения и описания на продукти е собственост на Търговеца или партньорите му. Забранява се копиране на информация от уебсайта в това число описания и изображения без съгласието на Търговеца.
 4.Информацията относно представените на уебсайта продукти като хакрактеристики, начин на използване, гаранционни условия на продуктите е предоставена от производителя или вносителя на продуктите, като Търговеца, респективено онлайн магазина www.shop-polihron.bg не носи никаква отговорност в случай на невярна, неточна и неправилно предоставена информация, разминаване между представеното и действителното положение и печатни грешки.

  

II.Поръчка и доставка

 

1.Поръчки се приемат 24 часа в денонощието в това число - неработни дни и официалните празници. Тези поръчки се обработват, потвърждават и изпълняват през работното време на интернет магазина.
  2.Поръчките могът да бъдат направени от клиентите по един от следните начини:
  - С регистрация - поръчката може да се направи с предварителна регистрация;
  - Без регистрация -попълват се данните на клиента без да се създава профил на сайта;
  2.Поръчката се счита за приета след като служител на Търговеца се свържа с потребителя/клиента посредством предоставените данни, за да потвърди заявката - адрес за доставка и поръчани продукти.
  3.Поръчката на продуктите през интернет магазина с/без регистрация на клиента в системата на www.shop-polihron.bg или чрез полетата за експресна поръчка без регистрация има правно обвързваща сила, което означава че има изразено съгласие за сключване на договор за дистанционна продажба по Закона за защита на потребителите.
 4.Търговеца извършва доставки от онлайн магазина www.shop-polihron.bg само на територията на Република България.
 5.Търговеца си запазва правото на отказ на изпълнение на поръчката при недостатъчна наличност от поръчаните стоки дори при потвърдена поръчка. При това положение Търговеца уведомява клиента по телефона или на предоставения електронен адрес за ичерпването на поръчаната стока. В случаи на напрен превод по сметката на Търговеца, клиента може да избере между връщане на преведената сума или да заяви друга стока от асортимента на търговеца.
 6.При получаването на стоката от клиента или от негов представител същите са длъжни да подпишат придружаващите документи. За представител на клиента се счита лице, което приема направената поръчка и се намира на оставения адрес от клиента. При направен отказ от получаването на стоката, клиентът е длъжен да заплати разходите по достаква и разходите за връщана на стоката от мястото и на изпращане. В случаите когато клиентът не може да бъде намерен на посочения адрес и няма връзка с него на посочения телефон, като по този начин се възпрепиятсва изпълнението на поръчката в срок, Търговеца има право да се откаже от изпълнение на поръчката.
 7.Веднага след получаване на поръчката от клиента стоката следва да бъде огледана внимателно от клиента и да бъдат докладвани евентуални нарушения по опаковката.

 

III.Начин на плащане

 

1.Всички цени са в български лева с включен ДДС. Цената на доставката, зависи от размерите и теглото на поръчвания артикул.
 2.Възможни са следните начини на плащане:
 - С наложен платеж - клиентът заплаща на превозвача сумата на наложения платеж.
 - По банков път - служител на Търговеца се свърза с клиента за уточняване пускането на проформа фактура на клиента.
 3.Цените на стоките обявени в сайта са валидни само при поръчка на съответната стока през www.shop-polihron.bg.
 4.Потребителя/клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си съгласно един от обявените начини в настоящите общи условия на интернет страницата на www.shop-polihron.bg


  

IV.Отказ от поръчка и връщане

 

1.Всеки потребител/клиент закупил продукт чрез www.shop-polihron.bg може да върне този продукт в срок от 14 дни считано от датата на получаване на стоката. Съгласно чл.55 от ЗЗП потребителя/клиентът има право да върне закупената стока без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор от разстояние.
 2.В случаите, когато стоката не отговаря на предоставеното от търговеца описание, потребителя има право да върне стоката, като разходите за транспрот и в двете посоки са за сметка на Търговеца. Ако потребителя реши да върне стоката по други причини разходите за транспорт и в двете посоки са за сметка на потребителя, като възстановяване на сумата за закупуването на съответната стока става по банков път.
 3.Условия за връщане на продукт:
 3.1.Продуктът да е в оригиналната си опаковка.
 3.2.Да няма следи от употреба, нарушен външен вид и зацапвания.
 3.3.Да се включва оригиналната фактура или фискален бон с който е получен продукта.
 4.При нарушаване на някое от условията за връшане на продукт Търговеца си запазва правото на отказ от приема обратно на поръчания продукт, дори когато същият не отговаря на описанието в поръчката, като в този случай разходите за транспорт са за сметка на потребителя.
 5.При връщане на стоката чрез куриер трябва да се използва услугата - преглед преди получаване.
 6.Адрес за връщане на поръчката: 3400 Монтана, улица Диана 19.
 7.До предаване на стоката на Търговеца рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

 

V.Права и задължения

 

1.Потребителят носи отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за действията, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и парола. Потребителят е длъжен да уведоми търговеца, при неправомерно използване на сайта на Търговеца чрез неговото потребилтелско име и парола.
 2.Потребителя е длъжен да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка, електронна поща, да заплати цената на стоката и цената на нейната доствка, в случайте, когато изричено не е посочено, че същата е безплатна, да осигури достъп до посочения адрес на доставка.
 3.Търговеца се задължава да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява техническото състояние на продукта, преди да бъде изпратен, да прехвърли собствеността на продукта след като същия бъде заплатен по един от определените за това начини.
 4.Търговеца не носи отговорност при предоставяне на невярна информация от производителя на съответната стока.
 5.Когато регистрират акаунт, поръчват продукт на интернет сайта www.shop-polihron.bg Търговеца събира информация за неговите потребители, независимо дали са регистрирани. Търговеца събира тази информация с цел подобряване на предлаганите от него услуги, като целите за които ще бъде събирана тази информация са съобразени с българското законодателство и  добрите нрави. Потребителят има право по всяко време да поиска преустановяване на събирането на информация, като за целта уведоми Търговеца на email: office@shop-polihron.bg.

 

VI.Лични данни

 

1.Потребителят доброволно предоставя своите лични данни при регистрация на акаунт в онлайн магазина. Съгласно Закона за защита на личните данни потребителя има право на достъп до своя акаунт и промяна на предоставените от него данни. Потребителя има право по всяко време да изисква от Търговеца да бъде изтрит потребителския му акаунт със съхраняваните лични данни. Данни предоставяни при регистрация на акаунт ще бъдат записани в единна база данни на интернет магазина www.shop-polihron.bg.
 2.Вашите лични данни се обработват и използват от Търговеца с цел изпълняване на задължения като страна по договорът за продажба на стоки, възможно е използването им и за изпращане на важни съобщения относно направени поръчки или промени в Общите условия или правила.
 3.Търговеца съхранява история на поръчките за всеки регистриран акаунт в интернет сайта.
 4.Търговеца си запазва правото да ви информира за актуални промоции и рекламни кампании в случай че сте заявили съгласие да обработваме вашите данни за тези цели. По всяко време потребителя има право да прекрати това свое съгласие.
 5.Търговеца се задължава да не предоставя личните данни на потребителя на трети лица, освен в случаите когато информацията е изисквана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация или в случаите, когато е необходимо за целите на изпълнението на поръчката предоставяне на линчни данни на транспортни и  куриерски фирми.
 6.Търговеца се задължава да не използва личните данни на потребителя за цели различни от горепосоченото.

 

VII.Изменения

 

1.Общите условия на Търговеца могат да бъдат променяни по всяко време, като същият се задължава да уведоми потребителите за промените в Общите условия на видно място в интернет страницата си или чрез електронно съобщение на предоставените от тях електронни пощи. Ако потребителя не заяви че отхвърля промените, то той се счита за обвързан от тях. В случай, че потребителя заяви несъгласие с настъпилите промени в Общите условия на Търговеца, то Търговеца има право да прекрати предоставените услуги на Потебителя.
 2.Търговеца запазва правото си на промяна на - дизайна, продуктите, наличностите и цените предлагани в онлайн магазина по всяко време и без предупреждения.